• Hoofdsponsor
 • Clubvisie

  De clubvisie geeft aan “waar we voor staan” en ”waar we voor gaan”. 

  Het zegt welke waarden wij als vereniging belangrijk vinden en wat wij willen bereiken.

  Dit “helpt” het bestuur van onze vereniging bij het besturen van de vereniging en het nemen van besluiten. Wat in onze clubvisie staat zijn niet zo maar ’mooie woorden’, maar het zijn de zaken die wij als bestuur echt belangrijk vinden voor de vereniging in hoe we zijn en wat we willen bereiken met “onze” vereniging.

  WAAR STAAN WE VOOR

  De Missie geeft aan “waar we voor staan”. Het zegt welke waarden we als vereniging belangrijk vinden. De Visie geeft aan “waar we voor gaan”. Het zegt wat we willen bereiken.

  S.V. Parkstad is een open multiculturele vereniging die voor haar leden en niet leden een club wil zijn waar plezier, saamhorigheid, respect, sportiviteit en warmte de belangrijkste aspecten zijn.  Een vereniging waar elk lid en iedere bezoeker zich thuis voelt. 

  Het is belangrijk dat de leden zich betrokken voelen bij de club en tegelijkertijd ook trots zijn op de club. Deze twee kernpunten moeten het mede mogelijk maken dat de club blijft voortbestaan. 

  Alle leden zetten zich op fatsoenlijke wijze in voor de vereniging om die te maken tot wat zij is, samen met haar vrijwilligers, supporters en sponsoren. Prestatiegericht en recreatief trekken bij SV  Parkstad samen op en sportiviteit en plezier staan voor iedereen voorop.

   Plezier, sportiviteit, liefde, warmte en ontmoeting (saamhorigheid) staan centraal.                                                               

  WAAR GAAN WE VOOR

  SV Parkstad wil het mogelijk maken dat elk lid op zijn of haar eigen wijze, met in achtneming van de door de vereniging opgestelde regels, deel uit kan maken van de vereniging.  Zowel op een actieve prestatieve als in een passieve manier.  

  SV Parkstad is een club voor een ieder waar zowel recreatief als prestatief gesport wordt. Elk lid kan zelf bepalen op welk niveau hij of zij wil sporten waarbij plezier en sfeer voorop staan. Op termijn (de komende 5 jaren) willen we verder uitgroeien met vooralsnog seniorenteams. Dit zal gestructureerd, gecontroleerd en met beleid worden uitgevoerd zodat het beheersbaar blijft voor de club (kaderleden).  

  Door het groot aanbod, zowel op het sportpark als in de directe regio, aan voetbalscholen en verenigingen grotendeels gericht op jeugdvoetbal, richten wij ons op seniorensport. Wat voetbal betreft op de zondag recreatief en de zaterdag zowel prestatief als recreatief.

  Mocht zich een compleet jeugdteam (spelers, begeleiders en trainers) aanmelden dan zullen wij altijd open staan om hen te faciliteren.                                                                                               

  SV Parkstad wil een aansprekende club zijn met representatieve teams.                                                                                  

  Respect, ontwikkeling, discipline, de juiste begeleiding daar waar nodig zijn de ingrediënten die nodig zijn om te kunnen slagen.                                                                                   

  SV Parkstad wil een groeiende vereniging zijn met een gezonde ambitie, waar vrijwilligers een belangrijke rol vervullen. Zonder vrijwilligers geen club.                                      

  Stabiliteit, continuïteit, financieel gezond blijven en betrokkenheid zijn de belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren.

rfwbs-sliderfwbs-slide